چگونه خرید کنیم؟

چگونه خرید کنیم؟


برای شروع فرایند خرید روی گزینه مبدا کلیک کنید.

لیست کاملی از بنادر برای شما نمایش داده می شوند.

جهت انتخاب بندر مبدا می توانید از لیست موجود بندر مبدا خود را انتخاب نموده و یا نام بندر مورد نظر خود را تایپ نمایید تا برای شما نمایش داده شود.

پس از انتخاب بندر مبدا لیستی به عنوان بنادر مقصد به شما نمایش داده می شود.

پس از انتخاب هر دو بندر مبدا و مقصد، تاریخ رفت سفر خود را انتخاب نمایید.

اگر در این قسمت بلیط دوطرفه را انتخاب کرده باشید تاریخ برگشت برای شما فعال و قابل انتخاب می باشد.

در صورتی که قصد دارید با خودرو سفر کنید باید گزینه بلیط خودرو را کلیک کرده باشید.

با فشردن دکمه جستجوی سفر تمام بلیط های موجود در تاریخ های درخواست شده به شما نمایش داده می شود.